Här hittade man förr Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. De finns nu på http://gustavadolfsakademien.se/.

Folkkultur, eller folklig kultur är ett namn som i början av 1900-talet kom att användas som motsats till finkultur eller så kallad ståndsmässig kultur. Allmogekultur och bondekultur är i viss mån synonyma begrepp. Folkkulturen har utvecklats självständigt, oberoende av central styrning. Med folk menas här en grupp, som kan vara lokal karaktär eller avgränsad på annat sätt, men i någon mening utgör en folkgemenskap. Numera anses folkkulturen liksom andra avgränsade kulturer tillhöra den etnologiska forskningen. - Wikipedia.

Folkkultur är ett samlingsbegrepp för att beteckna den kultur som inte kräver att man är insatt för att man ska kunna förstå den till fullo. Det är flera olika utrycksformer idag som annars gör det. Så som klassisk musik och avancerad litteratur. När det kommer till folkkultur, så är den mer direkt. Man brukar även säga att folkkultur är kultur som utvecklats utan statligt stöd.

Exempel på folkkultur idag

Kännetecken för folkkulturella uttryck är att det ofta är mer humor i detta än vad det är i det som kallas för finnkultur. Exempel på folkkultur är bland annat folklustspel, buskis, revyer och liknande, som är till för att få publiken att skratta. Här kan du läsa mer om kultur och traditioner då och nu. 

När det gäller musik så är en folklig artist, Eddie Meduza och dansbandssrörelsen är kanske det mest framgångsrika folkliga kulturfenomenet. 

Begreppet folkkultur i en lite vidare mening kan tillämpas på en hel del andra saker. Bland annat på marknader, karnevaler samt lättsammare umgängen eller träffar på landet så som traktortävling till exempel. Andra saker som kan ingå i begreppet folkkultur är svenska traditioner så som dans kring midsommarstången, snapsvisorna, hattar på kräftskivan och så vidare. 

 

 

Svensk Folkkultur

© 2024 Kgaa.nu. All Rights Reserved.