Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2010

Utgiven av: Svante Strandberg

Innehåll

Ambrosiani. Björn: -tuna-namnen i Mellansverige. Järnåldersbildningar och medeltida uppkallelsenamn.
Edlund, Lars-Erik: Om valv i nordiska ortnamn.
Ericsson, Alf, Franzén, Gert & Strid, Jan Paul: Gårdar utan namn? "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse.
Gräslund, Bo: Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård.
Helleland, Botolv: Stølsnamnet Røvil i Ullensvang.
Larsson, Mats G.: Gödåkers gravfält – eller Kumlas?
Lerche Nielsen, Michael: Kort proces. Tre skånske torp-navne: †Nilstorp, †Bengtstorp og †Briderup.
Stemshaug, Ola: – gard, lagerplass og hamn. Med jamførande materiale om andre namn på stabel- og lastestader i Noreg.
Andersson, Thorsten: Hund och hundare i Mälarlandskapen.
Fridell, Staffan: Läggevi.
Fridell, Staffan: Skeen.
Strandberg, Svante: Tjäran och Långhundraleden.

Ladda ner som PDF

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 1098