Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2005

Innehåll

Alanen, Timo: Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet
Andersson, Thorsten: Svethiudh arkeologiskt förankrat
Bjorvand, Harald: Navnet Sola – kan det forklares?
Bjorvand, Harald: Tre elve- og bekkenavn i Aker (Oslo)
Brink, Stefan: De jämtländska ödesbölena
Greule, Albrecht: Indogermanisch *ûed- : *ûod- : *ud- ’Wasser’ in der altgermanischen Hydronymie
Insley, John: Windermere
Nilsson, Leif: The Place-Name Advisory Board of Sweden
Nordisk namnforskning 2004
Strandberg, Svante: Hågra i Tjällmo
Waldenström, Stellan: Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung?
Andersson, Thorsten: Vättern och Vättlösa
Elmevik, Lennart & Korslund, Frode: Gudinnenamnet Fröja i norska ortnamn?

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 841