Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2004

Innehåll

Andersson, Thorsten: Svethiudh, det svenska rikets kärna
Fridell, Staffan: Sjönamn på -lången i Sverige
Löfdahl, Maria: Serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som organisation, forskarskola och modell
Nordisk namnforskning 2003
Schmidt, Tom: Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den norske 1886-matrikkelen
Fridell, Staffan: Ynneos
Harsson, Margit: Det norske landskapsnamnet Ringerike
Elmevik, Lennart & Widmark, Gun: Debatt: Ortnamnselementet -lösa

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 854