Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1992

Innehåll

Ahlbäck, Olav: Sund och Saltvik. Två åländska sockennamn
Andersson, Thorsten: Det förkristna ordet socken i Norden
Bergfors, Erik Olof: Sockennamnet Leksand
Nordisk namnforskning 1991
Sandnes, Jørn: Gjevsjøen. Et sjønavn i språklig og historisk lys
Strandberg, Svante: Mansnamnet *Tolke
Strid, Jan Paul: Malexander
Toorn, van den Maarten Cornelis: Eigennamen, Komposita und Grammatik
Valtavuo-Pfeifer, Ritva: Intressanta namn på åländska hamnar
Weise, Lis: Mine, Dine og Sine. Kvindenavne på -ine
Widmark, Gun: Till diskussionen av namnet Oslo
Vilmundarson, Þórhallur: Líkný
Åneman, Claes: Runbelägget til sihtunum
Öberg, Anders: Ör i Lagunda
Andersson, Thorsten: Utjorden Sibberyd i Rök

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 830