Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1990

Innehåll

Ejder, Bertil: Former och oformer av sydsvenska ortnamn i handlingar från den danska och den äldre svenska tiden
Elmevik, Lennart: Åsele och Vedåsla
Fellows Jensen, Gillian: Amounderness and Holderness
Franzén, Gösta: Alphyddan. Ett litterärt ortnamn
Fries, Sigurd: Sjönamnet Sången
Gläser, Rosemarie: Nomenklaturen im Grenzbereich von Onomastik und Fachsprachenforschung
Hallberg, Göran: De skånska namnen på -husa
Hedblom, Folke: Ortnamn och dagatal
Hellberg, Lars: Från Arland till Arlanda – och Skinnlanda
Helleland, Botolv: Stadnamn i ubunden form
Hengst, Karlheinz: Fachsprachliche kommunikationslinguistische Aspekte in der Anthroponomastik
Holm, Gösta: Ortnamn, dialekter och järnåldersbygd i Medelpad
Huldén, Lars: Svart och vitt i ortnamn
Jørgensen, Bent: Sideordnede adjektivsammensætninger i danske stednavne
Karlsson, Hugo: Ortnamn kring Trollhättefallen
Kousgård Sørensen, John: Janus og Japetus. Lærde renæssancefornavne
Laur, Wolfgang: Nordgermanische Insel- und Ortsnamen im Baltikum
Mattisson, Ann-Christin: Till lokaliseringen av Sundholm i Västra härad
Nordisk namnforskning 1989
Rydving, Håkan: Ortnamn som religionshistoriskt källmaterial
Sandnes, Jørn: Elvenavnet Alma
Sandnes, Jørn: Kåre Hoel 18.5.1922-26.10.1989
Vilmundarson, Þórhallur: Bemærkning om navnet Melkorka

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 805