Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1981

Innehåll

Andersson, Thorsten: Carl Ivar Ståhle 27/6 1913 – 12/6 1980
Brink, Stefan: Namnet Hälsingland
Franzén, Gösta: Bråviken
Frederiksen, Britta Olrik: Navne på -torp i Ods herred
Hedblom, Folke: Rödder
Huldén, Lars: De åländska namnen på -öda
Lundberg, Birger: Erland Hjärne och hundaret
Peterson, Lena: Personnamnselementet -modh. Ett bidrag till dess härledning
Nordisk namnforskning 1980

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 862