Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1975

Innehåll

Andersson, Thorsten: Om ortnamnssuffixet -str-
Ejder, Bertil: En förbisedd sydskandinavisk ortnamnsgrupp
Elmevik, Lennart: Kogurr och Kägra
Flemström, Bertil: Råbberget
Fries, Sigurd: Tarv – ett önamn i Umeå skärgård
Gillingstam, Hans: Efter vilket Scharfeneck är Skarpnäck uppkallat?
Granlund, Åke: Namnformen Juxarae i seglingsbeskrivningen i Kung Valdemars jordebok
Hellberg, Lars: Fsv. *Þrābōahœrað – nsv. Råby-Rekarne socken
Huldén, Lars: Namn på ungdomsföreningshus i det svenska Finland
Lindberg, Helge: Munkhäden
Lindén, Bror: Bältergård och Duvlervål, Lekeräng och Tullerkitt
Naert, Aino: Namnet Houtskär
Pellijeff, Gunnar: Ornamnsförleder på -ar(e)
Ronge, Hans: Namnet Hans i medeltida svenska originaldiplom
Rydén, Mats: Shakespeares blommor – och hans översättares
Sandnes, Jørn: Navneleddet aun, av eldre auðn
Stahre, Nils-Gustaf: Vindåsen och Stendörren
Ståhl, Harry: Åmänningen. Ett tolkningsförsök
Thors, Carl-Eric: Något om den finlandssvenska namnlängden efter 1809
Widmark, Gun: Till frågan om uppkomsten av vårt ortnamnsslutande -a
Nordisk namnforskning 1974

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 776