Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1972

Innehåll

Andersen, Harry: Om navnet Erik
Andersson, Thorsten: Norden och det forna Europa
Hähnel, Märta: Mötesplatsen för Halland, Skåne och Småland under medeltiden
Hähnel, Märta: Ortnamnet Stafsinge
Kousgård Sørensen, John: Danmark og Gammeleuropa
Lindberg, Helge: Ortnamnsarkivets i Uppsala årsberättelse för budgetåret 1971/72
Salberger, Evert: Hont och Anhuit. Två runsvenska namnstudier
Strandberg, Svante: Daga härad
Strandberg, Svante: Fulbonäs. Ett sörmländskt herrgårdsnamn
Strandberg, Svante: Sjönamnet Täljaren

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 825