Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1966

Innehåll

Bucht, Torsten: Några ångermanländska ånamn
Ejder, Bertil: Blentarp
Elmevik, Lennart: Fsv. *lytir (*Lytir). Ett etymologiskt och religionshistoriskt bidrag
Flemström, Bertil: Fågelnamnet albert
Granlund, Åke: Namnet Pepot
Hedblom, Folke: Ortnamn i emigrantsamhälle. Om svensk ortnamnsbildning i Amerika
Hovda, Per: Þróndr og nokre dyrenemne i fjellnamn
Lindén, Bror: Räven, rävboet och rävsvansen m.m. i österdalska ortnamn
Ljunggren, Karl Gustav: Mute och muta
Ljunggren, Karl Gustav: Namnet Veberöd än en gång
Moberg, Lennart: Värmland
Pellijeff, Gunnar: Ortnamnslån
Salberger, Evert: SyktrykR. Kring ett namn på Rotsunda-stenen
Sandklef, Albert: Några geografiska misstag i Kung Valdemars jordebok
Steckzén, Birger: Ortnamnsforskning inom lapskt bosättningsområde
Strömbäck, Dag: Några norröna vedernamn
Ståhl, Harry: Indal
Thors, Carl-Eric: Småplock om några finländska namn
Wangö, Joël: Om by- och sockennamnet Knäred

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 769