Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1962

Innehåll

Beckman, Bjarne: Två bidrag till Erikskrönikans topografi
Bjerrum, Anders: Den dansk-tyske sproggrænse i middelalderen
Gihl, Gunnar: Hur har Kung Nordians hög fått sitt namn?
Granlund, Åke: Nylandsdelen av danska itinerariet
Hovda, Per: Der havbåra rullar
Huldén, Lars: Finsk-svenska blandnamn i Österbotten
Kousgård Sørensen, John: Om datering af naturnavne
Langenfelt, Gösta: Ordet brink på svenska språkområden
Ljunggren, Karl Gustav: Om ortnamnselementet hester’s utbredning
Nissilä, Viljo: En etymologisk gruppering av det skandinaviska inslaget i det finska namnförrådet
Otterbjörk, Roland: Dagfinn och Dävensö
Pellijeff, Gunnar: Sancti Knuts dag
Sahlgren, Jöran: Mollögat
Sahlgren, Jöran: Saltavaskan
Sahlgren, Jöran: Lunden Barre i Skírnismál
Ståhl, Harry: Redeby
Thors, Carl-Eric: IV nordiska namnforskarkongressen i Helsingfors 24-27 augusti 1962

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 728