Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1959

Innehåll

Benson, Sven: Ingaberga och Ingelösa
Ejder, Bertil: Det skånska godsnamnet Klågerup
Fries, Sigurd: Hycklinge och Håckla
Grönvik, Ottar & Hovda, Per: Über norwegische Gebirgsnamnen
Langenfelt, Gösta: Studies on Widsith
Pellijeff, Gunnar: Rundbulten
Sahlgren, Jöran: Gamla svenska ånamn
Salberger, Evert: Ortnamnet på Fålebrostenen
Widmark, Gusten: Några ortnamn i Bygde socken, Västerbotten. 1. Rickleå och Bygde 2. Ratu och Ratan

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 753