Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1957

Innehåll

Andersson, Thorsten: Sväm
Bandle, Oskar: Ortnamnsforskningen i Schweiz
Ekholm, Gunnar: Var låg Rökstenens Hreidgotaland?
Ekwall, Eilert: English Place-Name Elements
Flemström, Bertil: Nutida inbyggarnamn i en Jämtlands-socken
Gelling, Margaret: The Place-Name Bellister
Pellijeff, Gunnar: Algutstorp. Ett sockennamn och en beläggserie
Thors, Carl-Eric: Om finländska namn på -sta
Thors, Carl-Eric: Finns det lösa-namn i Finland
Wahlberg, Erik: Några bebyggelsenamn i Nedertorneå socken
Wahlberg, Erik: Nöteborgsfredens norra gräns
Widmark, Gusten: Ordet bor som appellativ och ortnamnselement
The Statute of Kungl. Ortnamnskommissionen

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 885