Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1954

Innehåll

Abrahamson, Erik: Ortnamn på Orust
Ejder, Bertil: Några fall av kvarlevande dansk skrivtradition i nutida sydsvenska ortnamn
Hellberg, Lars: Studier i de nordiska torp-namnens kronologi
Janzén, Assar: Några ortnamn i Älvsborgs län
Laur, Wolfgang: Sliesthorp, Schleswig, Hedeby und Haddeby. Die Namen von Schleswig-Holstein und ihre Nachfahren

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 737