Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1951

Innehåll

Bucht, Torsten: Ortnamn innehållande lunger, lung
Falk, Knut-Olof: Ännu mera om de konstantinska forsnamnen. Genmäle.
Franzén, Gösta: Slycka och Slycke
Hald, Kristian: 2. nordiske navneforskerkongres i København 27-30 august 1951
Harding, Erik: Om fsv. Lusn ’Ljusnan’ och utvecklingen av urnord. hsn
Langenfelt, Gösta: De engelska grevskapens namn
Lundahl, Ivar: Studier över de nordiska, särskilt de svenska ortnamnen på -lös och -lösa
Moberg, Lennart: Långtora
Sahlgren, Jöran: Dneprforsana. Genmäle till genmäle.
Sandklef, Albert: Hallands norra gräns på 1000-talet
Skulerud, Olai: Namnet Fjon

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 824