Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1950

Innehåll

Envall, Petrus: Svenska stift och landskap i början av 1100-talet
Falk, Knut-Olof: Dneprforsnamnen än en gång
Lindberg, Carl: Havsto
Lindberg, Carl: Terrängordet köl:s betydelseutveckling
Lundahl, Ivar: Några gamla nordiska sjö- och vattendragsnamn
Moberg, Lennart: Till namnet Möre’s morfologi
Rencke, Karl: Ränkekroken
Sahlgren, Jöran: Hednisk gudalära och nordiska ortnamn
Sahlgren, Jöran: Dneprforsarnas svenska namn
Sahlgren, Jöran: Mera om Dneprforsarnas svenska namn
Ståhle, Carl Ivar: Sockenbildningen i Törens prosteri
Thors, Carl-Eric: Kring några former av namnet Jakob

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 773