Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1941

Innehåll

Ekenvall, Verner: Hjortasölan och Swinasöla
Granér, Per Olov: Några värmländska ortnamn
Kuhn, Hans: Hadbarden und Hadraumer
Lindquist, Ivar: Fisl. hress
Lindquist, Ivar: Ånimmen
Ljunggren, Karl Gustav: Några ortnamn från Halmstads härad
Lundahl, Ivar: Ljuna och Ånimmen
Modéer, Ivar: Till böte-namnens historia
Strömbäck, Dag: Isl. kjolr såsom terrängbeteckning
Ståhl, Harry: Bebyggelsenamnen på -arv(et) i Faluntrakten
Berntman, Dan: P:SON. Smälteryd
Karsten, Tor Evert: En ord- och namngeografisk uppgift
Granér, Per Olov: Brunskog och Stegen
Langfeldt, Joh.: Drei

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 795