Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur skall akademien enligt sina stadgar fullgöra genom:

 • att i sina handlingar och tidskrifter offentliggöra forskningsrön,
 • att initiera och understödja vetenskapliga undersökningar,
 • att anordna föredrag, symposier och exkursioner, samt
 • att genom stipendier och belöningar stimulera vetenskaplig verksamhet.
 • Sammanträdesdagar 2016
  10 februari, 16 mars, 13 april (årsmöte),14 september, 12 oktober och 6 november (högtidssammanträde), i samtliga fall kl. 17.00.

  Akademiens tidskrifter på nätet
  Från och med 2012 kommer Akademiens sju tidskrifter Saga och sed, Arv, Ethnologia Scandinavica, Namn och bygd, Studia anthroponymica Scandinavica, Svenska landsmål och svenskt folkliv och RIG, kulturhistorisk tidskrift successivt att göras tillgängliga som pdf-filer på nätet med viss fördröjning (se närmare information vid respektive tidskrift). Länkar till de olika filerna finns nedanför innehållsförteckningen till respektive tidskrift och årgång. Dessa återfinns under fliken ”Publikationer” ovan.

  Böcker i Akademiens olika skriftserier utgivna från 2005 och framåt som blivit slutsålda kommer att göras tillgängliga digitalt som PDF-filer. Länk återfinns nedanför beskrivningen av den aktuella boken. För närvarande finns Acta 91 och Folklivsskildringar och bygdestudier 18 för nedladdning.

  Till aktuella konferenser


Akademiens grundande 1932 slogs upp stort i Upsala Nya Tidning.
 
Top of page
© 2012 Kungliga Gustav Adolfs Akademien