Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Tidskrifter

Akademien utger sju vetenskapliga tidskrifter:

Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok
Arv. Nordic Yearbook of Folklore
Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology
Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
RIG – kulturhistorisk tidskrift
Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning.
Svenska landsmål och svenskt folkliv

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs Akademien