Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2015

Utgiven av: Staffan Fridell, Eva Nyman & Per Vikstrand

Innehåll

Andersson, Thorsten: Isl. fjall och fell i ortnamnsbelysning.
Andersson, Thorsten: Nordiska bebyggelsenamn ur språklig synvinkel.
Christensen, Lisbeth Eilersgaard & Vikstrand, Per: Ortnamn och bebyggelse. Upptaktsmöte med Nätverk för bebyggelsenamnsforskning den 5 maj 2014 i Uppsala.
Fridell, Staffan, Nyman, Eva & Vikstrand, Per: Ny redaktion för Namn och bygd.
Jørgensen, Bent: Slutning om ældrebebyggelsesforhold på grundlag af yngre navnemateriale.
Nordisk namnforskning 2014,
Schmidt, Tom: De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt.
Strandberg, Svante & Wahlberg, Mats: Eva Brylla 1/3 1944–27/3 2015.
Andersson, Thorsten: Goter, gutar, götar.
Elmevik, Lennart: Till försvar för några tolkningsförslag.
Strandberg, Svante: Tyven, ett sörmländskt sjönamn.

Ladda ner som PDF

195 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 1256