Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2012

Utgiven av: Svante Strandberg

Innehåll

Elmevik, Lennart: Välkomstord vid Namn och bygds jubileumssymposium 16–18 februari 2012.
Strandberg, Svante: Hundra år med Namn och bygd. Tendenser och utvecklingslinjer.
Andersson, Thorsten: Alsta, Alvastra och Ostra.
Edlund, Lars-Erik: Nmn och bygd och speåkvetenskapen. Nedslag genom hundra år.
Elmevik, Lennart: Ortnamn och lexikon.Ett forskningsfält belyst med exempel ur Namn och bygd.
Fridell, Staffan: Ortnamnsfonetik.
Neumüller, Kristina: Teori och Namn och bygd.
Eggert, Birgit: Middelalderlige stednavnetyper i Namn och bygd.
Nyman, Eva: Hydronymer i Namn och bygd.
Sandnes, Berit: Stedsnavn og språkkontakt i Namn och bygd.
Sœrheim, Inge: Sakrale stadnamn.
Vikstrand, Per: Ortnamn och arkeologi – en stormig affär.
Ainiala, Terhi: Socioonomastisk ortnamnsforskning i Namn och bygd. Socioonomastik som undersökningsobjekt.
Jørgensen, Bent: Namn och bygd og Danmark.
Huldén, Lars: Namn och bygd och Finland.
Schmidt, Tom: Namn och bygd og Norge.
Dalberg, Vibeke: Namn och bygd og Europa uden for Norden.
Nyström, Staffan: Recensioner och anmälningar i Namn och bygd – hur, av vad, av vem?

Ladda ner som PDF

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 1112