Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2003

Innehåll

Holmberg, Bente: Gudarnas platser
Löfvendahl, Eberhard: Namn på stationer och mötesplatser vid Malmbanan. Namngivning med politiska förtecken
Nordisk namnforskning 2002
Schmidt, Tom: Problemet navneskifte i eldre norske stedsnavn
Sigmundsson, Svavar: Kjalarnes och andra isländska kjölur-namn
Strandberg, Svante: Gösta Franzén 14/6 1906 – 14/8 2002
Andersson, Thorsten: By- och sockennamnet Örberga i Östergötland
Elmevik, Lennart: Kan gudinnenamnet Fröja säkert spåras i norska ortnamn?
Elmevik, Lennart: Till frågan om ett fornsvenskt *hald ’betesmark’ i ortnamn

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 834