Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 2002

Innehåll

Baudou, Evert: Kulturprovinsen Mellannorrland under järnåldern
Elmevik, Lennart: Om ortnamnselementet -lösa än en gång
Helleland, Botolv: Stadnamn og religionsskiftet. Ei problematisering med utgangspunkt i Ullensvang
Korhonen, Ritva & Valtavuo-Pfeifer, Ritva: Finländskt kulturarv att värna om
Moberg, Lennart: Gödåker som språkligt problem
Nordisk namnforskning 2001
Nyström, Staffan: Från Allravänast till Marion. Ett storverk om svenska nötkreatursnamn
Holm, Gösta: Gutar och goter
Leibring, Katharina: Om termen buonym ’nötkreaturnamn’
Moberg, Lennart: Formellt samband mellan förlederna i Gödåker och Frövi etc.
Nyman, Eva: Nosaby och Nosemölla

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 839