Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1999

Innehåll

Andersson, Thorsten: Hundare och det germanska hundratalet
Berg, Lars Otto: Var låg Gestilren?
Dalberg, Vibeke: John Kousgård Sørensen 6/12 1925 – 10/1 1999
Elmevik, Lennart: Bäsna och Bäsinge
Fridell, Staffan: *Lø
Göransson, Sölve: Öländska by- och godsnamn i ett senmedeltida jordeskiftesbrev. Ortidentifieringar
Holm, Gösta: Ortnamnselementet fornnordiskt -staðir – innebörd och ursprung
Insley, John: Tarleton
Nordisk namnforskning 1998
Sandred, Karl Inge: Det engelska stead och det nordiska stad ’kant, rand’
Widmark, Gun: Normlösa, rättlösa och den lösa jorden. Till tolkningen av ortnamnselementet -lösa
Vikstrand, Per: Ortnamn, centralplatser och det meningsfulla landskapet
Insley, John: A postscript to Ratley
Rostvik, Allan: Nysjön och Gammelberget

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 879