Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1989

Innehåll

Ahlbäck, Olav: Finska spår i åländskt ortnamnsskick?
Benson, Sven: Några personnamn i svenska ortnamn. En namnstrukturell studie
Brink, Stefan: Ett bidrag till onomastisk teori. Bosättningsonomastisk.
Brylla, Eva: De sydsvenska ortnamnen på (-)köpinge ur morfologisk synvinkel
Dalberg, Vibeke: Efterledsattraktion – belyst ved danske landsbynavne på -
Düwel, Klaus: Runenritzende Frauen
Edlund, Lars-Erik: Täfteå – ett bottniskt ortnamn, dess ursprung och ålder
Eichler, Ernst: Zur Methode der vergleichenden Toponomastik
Löfvendahl, Eberhard: Namngivning av poststationer. Poststationer inom Södra Möre härad, Kalmar län, och Östra härad, Blekinge län, 1862-1917
Nordisk namnforskning 1988

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 796