Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1987

Innehåll

Forsberg, Rune: The boundaries of BCS 987 once again
Fridell, Staffan: Ljudutvecklingen -rydh > -(e)t i ortnamn i Sunnerbo härad i Småland
Gould, Jim: Old English ād and the bounds of Barr
Hallberg, Göran: HS 48, en berömvärd upptecknare
Huldén, Lars: Carl-Eric Thors 8/6 1920 – 4/10 1986
Mattisson, Ann-Christin: Vågsäng – ett tillrättaläggande
Moberg, Lennart: Alma och Silma. Ett ånamnspar av principiellt intresse
Nilsson, Leif: Fastighetsbeteckningsreformen. En kortfattad översikt över dess olika faser.
Nordisk namnforskning 1986
Nylund Torstensson, Eivor: Ortnamnsvård inom fastighetsbeteckningsreformen
Nyman, Eva: Det värmländska sockennamnet Sevalla
Rostvik, Allan: Kosta, Bofors och Arlanda. Om ortnamn och juridik
Salberger, Evert: Två mansnamn i urnordiskan
Sandred, Karl Inge: An Old English poetic word in the light of some place-names
Wahlberg, Mats: Vida och Veda

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 774