Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1985

Innehåll

Andersson, Thorsten: Gesunda
Brink, Stefan: Tännäs
Calissendorff, Karin: Stocksund och Stockholm
Elmevik, Lennart: Åsaka
Falck-Kjällquist, Birgit: Skuleberget och Skuleskogen, två ångermanländska naturnamn
Franzén, Gösta: Orga
Fries, Sigurd: Läde och läd, ett ortnamn och ett växtnamn
Hedblom, Folke: Bodarna och fäboden. En bygdestudie i Gästrikland
Hellberg, Lars: Tibble ~ Tybble, fsv. Þyk(k)byli
Karlsson, Hugo: Namn på gruvor och rum vid stora Kopparberget under 1600-talet.
Kousgård Sørensen, John: Nor i Danmark
Lindberg, Helge: Flasan, Loskan och Snättran. Om namn på myrjärnsblästor i Övre Dalarna
Moberg, Lennart: Räfsja
Nordisk namnforskning 1984
Olsson, Ingemar: Är gotländska tun ’gärdesgård’ inhemskt eller medellågtyskt?
Strandberg, Svante: De västgötska sjönamnen Dättern och Ökern. Hydronymisk ordbildning och namnsemantik.
Strid, Jan Paul: Lofta
Tveitane, Mattias: Om navn på Navn- (Namn-)

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 786