Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1984

Innehåll

Andersson, Thorsten: Danska bygde- och häradsnamn
Dahlstedt, Karl-Hampus: Finska ortnamn mitt i Ångermanland
Dalberg, Vibeke & Kousgård Sørensen, John: Bygd og herred og bygdeherred
Falck-Kjällquist, Birgit: Om namnelementet -mark i värmländska ortnamn
Faltings, Volkert F.: Zur Verbreitung von altfriesisch tiuche ’Landparzelle’ im Nordfriesischen und Südjütischen
Karlsson, Hugo: Gunnar Drougge 12/4 1899 – 25/8 1983
Moberg, Lennart: Folkärna och Fullerö
Zachariasen, Ulf: Nogle nordatlantiske stednavneparalleller
Nordisk namnforskning 1983

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 782