Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1983

Innehåll

Brylla, Eva: Kärv i Frustuna socken
Falck-Kjällquist, Birgit: Namnet Ullerö
Hellberg, Lars: Skillra,Vedergärde och Ärnanäs
Holm, Gösta: Kåddis en tredje gång
Jarring, Gunnar: Serkland
Otterbjörk, Roland: Starka och svaga kvinnonamn i fornsvenskan
Peterson, Lena: Ett mansnamn i runinskriften på det gotländska Timansbrynet
Salberger, Evert: Hulmfas- - och Inkikiar. Två runsvenska kasusformer av personnamn.
Strandberg, Svante: Hrund, *Runda, Röl och Skundern
Nordisk namnforskning 1982
Sandnes, Jørn: Rettelse

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 815