Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1982

Innehåll

Andersson, Thorsten: Danska häradsnamn. Olika typer i formellt hänseende.
Andersson, Thorsten: Seminariet för nordisk ortnamnsforskning 50 år
Franzén, Gösta: Svensk bebyggelse och svenska ortnamn i Nordamerika
Hellberg, Staffan: Namngivning och namnskick. Göteborska förnamn givna 1958
Insley, John: Some Scandinavian Personal Names from South-West England
Lindén, Bror: Ånamnet Äskan inom Nås socken i Västerdalarna
Pellijeff, Gunnar: Ortnamnens vittnesbörd. Om finsk bosättning i Kalix-bygden
Sandnes, Jørn: Gårdsnavn og bosetning i Jämtland i äldre tid
Seltén, Bo: The Origin of Dwight and Dwayne
Ståhl, Harry: Bror Lindén 16/10 1901 – 24/11 1981
Ståhl, Harry: Skissen, Sveten, Väsman och Barken. Några sjönamn i Västerbergslagen
Tveitane, Mattias: Heni, Hananger, Hejnum, Himle
Nordisk namnforskning 1981

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 775