Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1980

Innehåll

Arngart, Olof: Barstable. Further Notes towards an Explanation
Fellows Jensen, Gillian: On the Study of Middle English By-Names
Lockwood, W. B.: On the Early History and Origin of the Names Orkney and Shetland
Mattisson, Ann-Christin: Mansnamnet Ernils
Mattisson, Ann-Christin: Æmpnisholm. Lokalisering av en medeltida sätesgård
Nordseth, Per A.: Ketilbjørn og Arinbjørn
Pellijeff, Gunnar: Fruktnöte. Ett säreget ortnamn
Pellijeff, Gunnar: Om österbottniska sjönamn
Peterson, Lena: Till frågan om den gamla genitivformen av nordiska mansnamn på -marr
Salberger, Evert: Alti, Altuiþr, Altulfs. Tre runsvenska mansnamn
Westlund, Börje: Namntolkning i runinskrifter
Nordisk namnforskning 1979

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 809