Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1977

Innehåll

Andersson, Thorsten: Socioonomastiska bidrag i nyare kontinentalgermansk forskning
Franzén, Gösta: Slätbakens namn
Gissel, Svend: Ny tysk organisation for bebyggelsehistorie
Hallan, Nils: Bygdenamnet Skaun (Skogen)
Lindén, Bror: Gagn- och (*Gegn- >) Gen- i gamla nordiska ortnamn
Moberg, Lennart: Helde och Västölet. En västsvensk ortnamnsgrupp
Nylund Torstensson, Eivor: 1553 års fiskeregister för Torneå och Kalix storsocknar. Med kommentar
Pamp, Bengt: Kring ortnamnens grammatik än en gång
Rostvik, Allan: Björkboda, Nyfäbon och Rotbodarna
Rūķe-Draviņa, Velta: Nyare rön inom Slavisk och baltisk sociotoponymik
Salberger, Evert: Närtuna kyrkas runsten. Namnräckan och textlakunen
Sandnes, Jørn: Navn og bygd i et sørøstnorsk grenselandskap. En studie over torp-gårder og øde-legging i Østfold
Nordisk namnforskning 1976

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 766