Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1974

Innehåll

Ahlbäck, Olav: Medvastö
Ekenvall, Verner: »Jag vet mig så fager en apelgård»
Franzén, Gösta: Gåsöga och Kömnevik
Hedblom, Folke: Svenska namn i Bishop Hill
Holm, Gösta: Namnet Gustav
Hovda, Per: Hollandsk innverknad på namn i norske kart
Jansson, Valter: Benedikt, Bendikt, Benkt
Kousgård Sørensen, John: Odinkar og andre navne på -kar
Salberger, Evert: Suainitu. En otydd runföljd med ett personnamn
Sandred, Karl Inge: Two Dialect Words in the Fenland: ModE haff and stow
Strandberg, Svante: Bie
Strömbäck, Dag: Isl. Kumbr som namn på näcken
Ståhle, Carl Ivar: Skarpnäck och Salem
Öberg, Anders: AUR GÆRA – ett runstensfynd och några ortnamn
Nordisk namnforskning 1973

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 737