Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1971

Innehåll

Blok, Dirk Peter: Chronologisches zum alteuropäischen Fluβnamensystem
Elmevik, Lennart: Nyare undersökningar av de svenska ortnamnen på -lösa
Hald, Kristian: De danske Ønavne
Hovda, Per: Til norske elvenamn
Kousgård Sørensen, John: VI Nordiske navneforskerkongres i Helsingør
Kuhn, Hans: Ein zweites Ateuropa
Laur, Wolfgang: Gamle vandløbsnavne og den gammeleulropæiske hydronymi i Slesvig og Holsten
Nicolaisen, Wilhelm Fritz Hermann: Great Britain and Old Europe
Nylund Torstensson, Eivor: Om finska ortnamn på Teusa- i Korpilombolo socken
Sandred, Karl Inge: New Light on an Old English Landmark
Ståhl, Harry: Jöran Sahlgren
Svennung, Josef: Sveriges gamla gräns mot Danmark

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 796