Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1969

Innehåll

Andersson, Thorsten: 10. Internationaler Kongress für Namenforschung
Elmevik, Lennart: Jockelsta och Kråk. Ett tillägg och ett genmäle
Fellows Jensen, Gillian: The Scribe of the Lindsey Survey
Flemström, Bertil: Sockennamnet Skön
Janzén, Assar: Ortnamn och bebyggelsehistoria
Lindén, Bror: Frågor om ellips i ortnamn och inbyggarnamn m.m. belysta med österdalskt namnmaterial
Lindén, Bror: Exkurs: Om formförenkling och genitivavledning vid bildandet av inbyggarnamn m.m.
Roelandts, Karel: Nederländska och svenska ortnamnstyper
Rostvik, Allan: Ortnamnet Harv
Rostvik, Allan: Om klassificering av ortnamn
Runquist, Kjell: Haländska ortnamn i Kung Valdemars jordebok. En översikt.

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 799