Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1967

Innehåll

Collinder, Björn: Birger Steckzén och de lapska ortnamnen
Collinder, Björn: Om nordiska topografiska termer i lapskan
Dahlstedt, Karl-Hampus: Nästansjö
Elmevik, Lennart: Ocke och Åkersjön
Elmevik, Lennart: Ycklinge och Åckelsta
Feilitzen, Olof von: Hugh Smith
Franzén, Gösta: Sv. Gertre och eng. Gartree
Fries, Sigurd: Genitiv av ordet sjö i gamla ortnamn
Hellberg, Lars: Ortnamnsförleden ä. fsv. Gælta-
Lindén, Bror: Näs och Nås
Lindén, Bror: Former och användning av ordet ö i österdalska ortnamn
Ljung, Sven: Ärja socken ungefär 1370-1530
Ronge, Hans: En medeltida jordebok från östra Småland
Salberger, Evert: Ättarp och Ättetorp
Sandred, Karl Inge: Notes on English Compouud Place-Names in -hamnstede
Sandred, Karl Inge: The Derivative Suffix -et, -ett(e)
Sköld, Tryggve: Förlederna i vin-namnen och de äldre germanska lånorden i finskan

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 764