Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1965

Innehåll

Arngart, Olof: Eilert Ekwall
Collinder, Björn: Birkarlar och lappar
Ekwall, Eilert: A Note on OE bece ’brook, valley’ in Place-Names
Elmevik, Lennart: Blixbol, Blidsberg och Blista(d)
Elmevik, Lennart: Kråk och Kråkerön
Knutsson, Knut: Tre ortnamn vid Adelweyen i Skåne
Ljung, Sven: Till dateringen av den äldsta längden över socknarna i Strängnäs stift
Otterbjörk, Roland: Det äldsta originalbrevet på svenska
Pellijeff, Gunnar: Ortnamnsgranskning i Finland
Sahlgren, Jöran: Arboga och Torshälla. Betydelseändring med åtföljande ljudändring
Salberger, Evert: Tuerketil. Ett mansnamn i runsvenskan
Sandred, Karl Inge: En fornengelsk gränsbeskrivning
Ståhl, Harry: Ortnamnen i Gloucestershire
Tengstrand, Erik: Det fornengelska ortnamnselementet wíc

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 756