Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1964

Innehåll

Calissendorff, Karin: Helgö
Ekwall, Eilert: Some Notes on West Riding Place-names
Lagman, Herbert: Inbyggarnamnens bildning i Nuckömålet
Olsson, Ingemar: Gotland i blickpunkten
Pellijeff, Gunnar: Tornedalska ortnamn
Rostvik, Allan: Skinnskatteberg
Sköld, Per Edvin: Studier kring ortnamnet Oxie
Ståhl, Harry: Saklig ortnamnsforskning
Thors, Carl-Eric: Några österbottniska namn

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 726