Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1963

Innehåll

Andersson, Thorsten: Sockennamnen Hedheskirkia ’Heda’ och Røskirkia ’Rök’
Ekwall, Eilert: A Problem of Old Mercian Phonology in the Light of West Midland Place-names
Granit, Johannes Mikael: Vilket är Finlands äldsta kända namn
Moberg, Lennart: Älvnamnet Morn
Olsson, Ingemar: Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick
Sahlgren, Jöran: Gamla svenska ånamn XII-XIV
Sahlgren, Jöran: Nordisk hedendom. Kritiska anmärkningar
Widmark, Gun: Morn och Mandalen

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 759