Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1952

Innehåll

Hesselman, Bengt: Växtnamnet sippa
Hjärne, Erland: Svethiud
Lindblad, Gustaf: Lindholmsamulettens runinskrift
Lundahl, Ivar: Några västgötska ånamn
Modéer, Ivar: Latiniserade personnamnsformer och nordisk ljudhistoria
Thors, Carl-Eric: Om namnen -böle, med särskild hänsyn till de finländska namnen
Wüst, W.: Schwäbische Flussnamnen

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 743