Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1949

Innehåll

Andersson, Thorsten: Nogle urnordiske navne
Ejder, Bertil: Två östskånska sockennamn
Harding, Erik: Om urnord. *Saiwilaugar
Holm, Gösta: Bottniska namnstudier
Kuhn, Hans: Birka auf Island
Lindén, Bror: Två adjektivsuperlativer i substantivisk användning som höjdbeteckningar
Lindqvist, Natan: Namnet Säffle
Moberg, Lennart: Nordiska ortnamn på Vin-
Modéer, Ivar: Ankarsrum
Modéer, Ivar: Hornstäve
Norrby, Robert: Hester som appellativ i dialekt
Palme, Sven Ulrik: Råmärken kring Kind
Schwarz, Ernst: Die zeitliche Schichtung der deutschen Ortsnamnen

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 736