Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1948

Innehåll

Hald, Kristian: Vore Marknavnes alder
Hornby, Rikard: Visse præfikser og suffikser i nordiske personnavne
Hovda, Per: Stadnamn og sjøfiske
Knudsen, Gunnar: Bønderballe
Modéer, Ivar: Hedingstorp och jättingstad
Palme, Sven Ulrik: Roden och Skeppslagen
Ståhle, Carl Ivar: Om vår äldsta jordebok (Vårfruberga klosters godsförteckning)
Westman, Ivar: Helsinge-namnen i Finland
Åkerblom, Bror: Handelsnamn i skärgården
Ortnamnsforskarmötet i Uppsala 15-17 aug. 1946

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 782