Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1945

Innehåll

Arngart, Olof: Aktuella tendenser och problem i engelsk namnforskning
Bucht, Torsten: Sollefteå
Edqvist, Torgny: Några kommentarer till SOV 11
Ekenvall, Verner: Hester, heister, heester, hêtre
Feilitzen, Olof von: Some unrecorded old and middle english personal names
Janzén, Assar: Vedholmen och stora segelleden utanför Bohuslän
Janzén, Assar: Rabbalshede
Kuhn, Hans: Und hvera lundi
Ljunggren, Karl Gustav: S:t Olofs sockens gamla namn och andra namn på Luuk-
Lundahl, Ivar: Ordet stom och gårdnamnet Stommen samt förhållandet mellan sockennamn och gårdnamn i Västergötland, Dalsland och Värmland
Pira, Sigurd: Den helige Tores källa
Ståhle, Carl Ivar: Sotholm, Sotinge och Sotaskär
Kungl. ortnamnskommissionens petitaskrivelse för budgetåret 1946/47

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 776