Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning
Årgång: 1943

Innehåll

Edqvist, Torgny: De geografiska problemen i Sigvat Tordssons Austrfararvísur
Ekenvall, Verner: Skögle
Ekwall, Eilert: Minnesord över Allen Mawer
Eriksson, Manne: Torp och villa
Ernvik, Arvid: Några ortnamn i Jösse härad, Värmland
Janzén, Assar: Okända ord i bohusländska ortnamn
Knudsen, Gunnar: Mindeord over Marius Kristensen
Knudsen, Gunnar: De danske Stednavne paa -um
Lindberg, Carl: Terrängordet köl i Svenska akademiens ordbok
Lindberg, Carl: Flen – Mellösa – Flenmo
Ljunggren, Karl Gustav: Skälderviken och Kullen
Lundahl, Ivar: Delfi. Ett urgammalt exempel på förhållandet mellan ortnamn och inbyggarnamn
Modéer, Ivar: Hester
Modéer, Ivar: Fvn. bákn, sv. båken och besläktade ord
Ståhl, Harry: Möklinta

100 kr inkl. moms

Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 782