Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning.

ISSN 0280-8633
Senast utkomna årgång: 2015.

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman

SAS utges sedan nummer 27 (2009) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och redigeras i samarbete med Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen. Tidskriften stöds ekonomiskt av Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS).

Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien utan genom distributören Swedish Science Press. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Bidrag till SAS välkomnas på något av de nordiska språken (helst danska, norska eller svenska) samt på engelska eller tyska. Alla artiklar har ett engelskt abstract och de som inte är skrivna på engelska har också en engelskspråkig sammanfattning. Författaranvisningar finns att hämta. A style sheet in English is available. SAS förkortningslista finns tillgänglig här.

Alla insända artiklar granskas av redaktörerna samt anonymt av en eller två vetenskapliga granskare utanför redaktionen.

Redaktörer:
Katharina Leibring, katharina.leibring@sprakochfolkminnen.se
Lennart Ryman, lennart.ryman@sprakochfolkminnen.se

Nordiskt redaktionsråd:
Eva Villarsen Meldgaard, Köpenhamn
Guro Reisæter, Tromsø
Minna Saarelma, Helsingfors

Redaktionens postadress:
Studia anthroponymica Scandinavica
Box 135
SE-751 04 UPPSALA


Årgångar:
2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009


Beställ från:
order@eddy.se
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs AkademienVisningar sen 2015-08-26: 6616