Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Ledamöter Styrelse Historia Byggnaden Stadgar Jubileer
 

Styrelse

Akademiens styrelse har nio ledamöter och tre suppleanter. De väljs för en tid av tre år. Innevarande år har styrelsen följande sammansättning:


Styrelsemöte 2007.
Preses: professor Lars-Erik Edlund, Umeå
Vice preses: docent Iréne Flygare, Fjärdhundra
Sekreterare: professor Gunnar Ternhag, Falun
Skattmästare: ekonomikonsult Ingemar Andersén, Östervåla
Övriga ledamöter: professor Anne-Sofie Gräslund, Uppsala, professor Thomas Lindkvist, Västra Frölunda, docent Peter Luthersson, Stockholm, professor Svante Strandberg, Uppsala, professor Birgitta Svensson, Stockholm
Suppleanter: professor Lars-Eric Jönsson, Höganäs, docent Maj Reinhammar, Uppsala, docent Torun Zachrisson, Lidingö

 
Top of page
© 2016 Kungliga Gustav Adolfs Akademien