Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Skriftserier

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har utkommit med ca 200 volymer i flera skriftserier:

Skrifter utgivna av (Kungl.) Gustav Adolfs Akademien
Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
Folklivsskildringar och bygdestudier
Hembygdsskildringar
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens minnesbok
Svenska sagor och sägner
Svenska visor
Svenska folklekar och danser
Svenska gåtor
Övriga skrifter

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs Akademien