Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Sök Tidskrifter Skriftserier Författare
 

Publikationer

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens viktigaste uppgift alltifrån sin tillkomst är den omfattande publiceringsverksamheten. Akademien utger sex vetenskapliga tidskrifter samt flera skriftserier. Angivna priser är inklusive moms.

Nyheter

Kvinnan som inte ville ha barn. Sagotypen ATU 755, "Sin and Grace", i muntlig tradition och litterära verk.
Författare: Klintberg, Bengt af. 2016.
250 kr

Nybyggarliv i Vilhelmina 6. Från nybyggarnas tankevärld.
Författare: Kjellström, Rolf. 2016.
200 kr

Med stänk av dialekt.Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter.
Författare: Bihl, Björn. 2016.
200 kr

Ortnamnsstudier i urval.
Författare: Elmevik, Lennart. 2016.
300 kr

"En alldeles egen och förträfflig National-Musik". Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814–1818).
Redaktör: Ternhag, Gunnar & Ramsten, Märta. 2015.
150 kr

Ättestupans förvandlingar. Åldrande, hot och rädsla under 350 år.
Författare: Alexandersson, Pär. 2015.
150 kr

Nybyggarliv i Vilhelmina. 5. Från vaggan till graven.
Författare: Kjellström, Rolf. 2015.
200 kr

Johannes Franckenius och den svenska floran. En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige.
Författare: Rydén, Mats. 2015.
125 kr

och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden.
Författare: Sandström, Åke. 2015.
250 kr

Svenska fornsånger. En samling af Kämpavisor, Folk-visor, Lekar och Dansar, samt Barn- och Vall-sånger. Utgifna af Adolf Iwar Arwidsson. Tredje Delen.
2015.
300 kr

 
Top of page
© 2009 Kungliga Gustav Adolfs Akademien