Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Ledamöter Styrelse Historia Byggnaden Stadgar Jubileer
 

Ledamöter

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för närvarande 218 ledamöter fördelade på kategorierna hedersledamöter, stödjande ledamöter, seniorledamöter, inländska arbetande ledamöter, utländska arbetande ledamöter och korresponderande ledamöter.


Ledamöter vid sammanträde i akademiens lokaler på Klostergatan 2.
Hedersledamot liksom inländsk och utländsk arbetande ledamot väljs av akademien medan stödjande ledamot och korresponderande ledamot utses av styrelsen. Antalet inländska arbetande ledamöter kan vara högst 40, utländska arbetande ledamöter och stödjande ledamöter högst 30. En arbetande ledamot överförs till kategorin seniorledamöter vid fyllda 70.

 
Top of page
© 2011 Kungliga Gustav Adolfs Akademien