Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
 

Kontakt

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture
Akademiintendent: Marit Åhlén
Akademiens kansli är bemannat på oregelbundna tider. Ring därför alltid inför ett besök.
Telefon: +46 (0)18-71 16 38
Mobil: +46 (0)70-483 65 02
E-post: info@kgaa.nu

Sekreterare: Professor Gunnar Ternhag
Telefon: +46-(0)70-594 47 37
E-post: gunnar.ternhag@gmail.com

Besöks- och postadress:
Klostergatan 2, SE-753 21 UPPSALA
Organisationsnummer: 262000-1178
Postgiro: 26 33 66-7
Bankgiro: 5952-2573
VAT SE91262000117801

 
Top of page
© 2013 Kungliga Gustav Adolfs Akademien