Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
 

Kontakt

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture
Akademiens kansli är bemannat på oregelbundna tider. Ring därför alltid inför ett besök.
Telefon: +46 (0)18-71 16 38
Mobil: +46 (0)70-483 65 02
E-post: info@kgaa.nu

Sekreterare: Professor Gunnar Ternhag
Telefon: +46-(0)70-594 47 37
E-post: gunnar.ternhag@gmail.com

Besöks- och postadress:
Klostergatan 2, SE-753 21 UPPSALA
Organisationsnummer: 262000-1178
Postgiro: 26 33 66-7
Bankgiro: 5952-2573
VAT SE91262000117801

 
Top of page
© 2013 Kungliga Gustav Adolfs Akademien